Habitatge: una altra assignatura pendent
Opinió | 19 de maig de 2017

RAMON CAPOLAT, portaveu d'ICV
“18,5 M€ recaptats el 2016, que serviran x comprar 350 habitatges x ús social. Portem +600 pisos comprats: ampliem parc, evitem l’especulació”

Aquest és el tuit que Damià Calvet, Director de l’Institut Català del Sòl (INCASÒL) i tinent d’alcalde d’Urbanisme, Economia i Hisenda de Sant Cugat, va publicar el passat 4 de maig al seu compte personal de twitter (@damiacalvet).

“L’Institut Català del Sòl, INCASÒL, i el grup La Llave de Oro (SAMATO, SA) han signat un contracte de compravenda de la parcel·la número 6 del sector ampliació de Can Sant Joan, a Rubí (Vallès Occidental). Els terrenys compten amb una superfície de 1.275m2 de sòl, 2.808m2 de sostre i un preu de venda d’1.187.784 euros (sense IVA). La promotora preveu construir 38 habitatges en règim lliure a Can Sant Joan.”

Aquesta és la notícia que publica l’INCASÒL a la seva web el passat 26 d’abril. La il·lustra amb una fotografia de Damià Calvet, director de l’INCASÒL i Lluís Marçà, President del Grup La Llave de Oro fent una encaixada de mans.

“M’he assabentat per la premsa de la notícia de la venda dels terrenys de l’INCASÒL a un promotor privat per a fer habitatges de règim lliure. Fa poc temps vam rebre una trucada de l’INCASÒL on ens preguntaven si preferíem que les promocions d’habitatge en aquest sector fossin per habitatges de lloguer social o en règim lliure i vam respondre que la nostra opció era la primera. Estic indignada.”

Aquesta fou la resposta no textual (encara no disposem de l’acta de Ple) que l’alcaldessa de Rubí va donar a una pregunta sobre els projectes de l’INCASÒL a Can Sant Joan que li va fer la regidora Mireia Gascón (AUP) en el Ple del passat mes d’abril.
Aquest article es podria acabar aquí afegint una darrera línia que digués: I ara, treguin vostès les seves pròpies conclusions.

Doncs sí, treguin vostès les seves pròpies conclusions, però abans permetin-me que faci algunes preguntes per ajudar a reflexionar sobre les polítiques d’habitatge que es fan o no es fan a la nostra ciutat.

Si Rubí té un parc públic d’habitatge de lloguer de 308 pisos (Ajuntament+PROURSA+ INCASÒL+IMPSÒL) i prop de 3.000 pisos buits, és adequat vendre sòl públic a operadors privats per construir nous habitatges que van al mercat lliure?

Si a Rubí prop de 4.900 famílies es troben en una situació d’emergència en l’àmbit de l’habitatge i la pobresa energètica, d’acord amb el que estableix la Llei 24/2015, on són les actuacions en polítiques d’habitatge que ha implementat el govern municipal per afrontar aquesta situació?

Si el govern municipal reconeix que en els darrers anys no s’ha construït cap habitatge de protecció oficial i que no ha rebut cap cessió d’habitatges per part de la banca per ampliar el parc públic d’habitatges de lloguer, que pensa fer per revertir aquesta situació?

Com explica el govern municipal de Rubí que l’Ajuntament de Sant Cugat destini 551.400 euros per un període de 4 anys per a la realització del programa de mobilització d’habitatges buits adreçat a persones en risc d’exclusió residencial i el pressupost municipal de Rubí no destini ni un euro a aquest tipus de programes?

Com s’explica que si la conselleria de Territori i Sostenibilitat, en la presentació del Decret del nou Pla per l’habitatge 2013-2016, va manifestar que es potenciarà la construcció d’habitatges públics en zones de més demanda i es potenciaran les polítiques socials, l’INCASÒL, institut que depèn d’aquesta conselleria, vengui sòl públic de Rubí per construir habitatges pel mercat lliure?

Com s’explica que davant d’aquest fet, l’equip de govern municipal, no plantegi cap contraproposta, a part de la lògica indignació?

Si per 22 habitatges de protecció oficial, en règim de lloguer amb opció a compra, que ha ofert l’IMPSÒL aquest any a Rubí, s’han presentat 359 sol·licituds, quina és l’estratègia del govern municipal amb els propietaris de sòl públic per donar resposta a aquesta important demanda?

Podríem continuar fent preguntes relacionades amb la manca d’oportunitats que tenen els joves de Rubí per emancipar-se de la llar familiar, de l’accés a l’habitatge de les persones en risc d’exclusió social, dels desnonats, de la manca de recursos que pateixen aturats o famílies monoparentals per accedir a un habitatge i també sobre els incompliments de l’equip de govern dels acords adoptats en matèria d’habitatge en el Ple i en els espais de participació creats a l’efecte, etcètera, etcètera.

El que fan evidents aquestes preguntes és la més absoluta manca de lideratge i de voluntat política per afrontar un dels principals problemes que té una part important dels nostres ciutadans.

Manca de lideratge en aplicar les polítiques que a altres ciutats del nostre entorn ja estan donant resultats, manca de capacitat de gestió i manca de priorització en l’assignació de recursos públics per fer front a un dels primers problemes que tenen molts rubinencs i rubinenques, l’accés a un habitatge de lloguer a preu assequible.
LES NOTÍCIES MÉS LLEGIDES
La Irmandade Galega celebra la Festa do Pulpo
ERC proposa impulsar un Pla Comunitari a Les Torres
Un centenar de persones corren i ballen contra el càncer infantil a Can Rosés
La plaça de la Nova Estació acollirà la Fira del Vehicle Elèctric
Més d’una vintena d’activitats per la festa de Ca n’Oriol
Santiago Granizal balla amb Rossy de Palma a ‘Bailando con las estrellas’