Els grups municipals hauran de fer pública la seva comptabilitat
Política | 4 de desembre de 2017

CRISTINA CARRASCO
Per unanimitat, el Ple de l’Ajuntament ha acordat que els grups municipals facin pública la seva comptabilitat en el Portal de Transparència. L’acord inclou que cada grup haurà d’informar a la Comissió de Transparència, durant el primer trimestre del 2018, la seva relació d’ingressos i despeses corresponents als anys 2015, 2016 i 2017, indicant imports, data, destinació i concepte.

A més, també contempla que la comptabilitat dels últims vuit anys de l’assignació pressupostària als grups municipals es publiqui al Portal de Transparència de la web municipal, per al coneixement de la ciutadania.
Els grups municipals reben cada mes una assignació pressupostària en funció de la seva representació al Ple. / C.C.
LES NOTÍCIES MÉS LLEGIDES
Rubí Forma posa en marxa noves accions formatives per a ocupats
La Bicicletada del Mercat compleix 20 anys
Instal·len una pantalla informativa al teatre La Sala
Els comerciants organitzen una nova edició del Fora Estocs
Presentació del llibre sobre el centenari del Congrés de Sants de la CNT
L'Aplec Sardanista celebra els 20 anys amb les millors cobles de Catalunya