Plans de futur
Editorial | 5 d'abril de 2019

REDACCIÓ
Des de l’inici del mandat, el govern, acompanyat d’alguns grups de l’oposició, ha treballat per millorar la vida de les persones amb diversitat funcional. Ha creat la Taula de la Diversitat, ha obert l’Oficina d’Atenció a la Diversitat Funcional, ha publicat un catàleg de serveis i entitats i ha promocionat Font del Ferro.

A aquesta feina, ara se li suma el nou Pla d’atenció integral a la discapacitat i la diversitat funcional 2019-2022 aprovat al Ple, un document que posa les bases de les polítiques públiques municipals per oferir a aquest col·lectiu vulnerable més oportunitats d’inclusió en totes les facetes de la vida.

Contempla propostes que resulten fonamentals per aquestes persones, que representen més del 5% dels rubinencs i que, en moltes ocasions, es troben en risc d’exclusió social. Per posar només alguns exemples, el Pla projecta un servei d’orientació sobre formació postobligatòria, l’ampliació del servei de Font del Ferro, dissenyar el Pla d’Accessibilitat, impulsar la figura del vetllador escolar o organitzar activitats de respir per a les famílies. En total, són més d’una quarantena de propostes que poden oferir un futur més esperançador pels rubinencs amb discapacitat.

Els plans de treball són fonamentals per a les administracions per tal de definir quines són les prioritats polítiques en un àmbit determinat. Per això, celebrem l’aprovació d’aquest Pla abans de finalitzar el mandat, juntament amb el Pla de joventut, el Pla director de polígons o el Pla del Rubí Brilla, tot i que el desenvolupament d’aquest darrer és qüestionable. També celebrem que aviat estigui previst aprovar el Pla de la gent gran.

Ara bé, hi ha altres plans fonamentals i estratègics pel futur de la ciutat que aquest govern i els anteriors no han estat capaços d’aprovar. Parlem del tan necessari Pla de mobilitat o del Pla d’equipaments, oblidat en un calaix. Tampoc arriben notícies del Pla de transformació dels barris de Les Torres, el 25 de Setembre i Ca n’Oriol, una de les propostes més interessants del mandat. I per no parlar del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM), que continua el seu calvari particular des que va ser tombat per la Generalitat el 2010. Rubí té molts deures en aquest àmbit i el pròxim govern sorgit de les urnes caldrà que es posi les piles per tirar endavant aquests projectes de vital necessitat per a la ciutat.
LES NOTÍCIES MÉS LLEGIDES
La desapareguda masia de Can Claverí
Previsió de calor extrema coincidint amb la Festa Major de Rubí
Alba Garcia guanya el Premi Miquel Segura de recerca amb un treball sobre la dona i l’esport
“És un honor ser el pregoner de les festes de la ciutat que m’ha vist créixer i amb la qual m’identifico”
El foc i la música protagonitzen la tradicional revetlla de Sant Joan a l’Escardívol
Nus-os, una mostra de 7 joves artistes sobre el cos i les emocions