La qualitat de l’aire de Rubí és bona
Segons els valors actuals, obtinguts principalment en el parc de Ca n’Oriol, la ciutat no registra nivells de contaminació elevats
Actualitat | 10 de gener de 2020

MARTA CABRERA
Rubí no té un problema de contaminació de l’aire, segons es desprèn dels mesuraments efectuats durant el 2018 per la Generalitat de Catalunya en els dos punts que té habilitats: l’Escardívol, que analitza els contaminants PM10, i el parc de Ca n’Oriol, que fa el mateix amb PM10, NO2, CO, SO2 i O3.

Es tracta d’una bona notícia, tenint en compte que el trànsit a la ciutat és important i que està envoltada de grans infraestructures viàries, a més de tenir una elevada quantitat de fàbriques al municipi. Tot i això, el regidor de Medi Ambient i Transició Ecològica, Andrés Medrano, considera que la situació “és millorable”, ja que més enllà dels dos punts de mesuratge, “l’aire es mou i per tant hi poden haver zones amb més contaminació que no s’estan detectant”.

Els tres principals contaminants a la conurbació de Barcelona són les partícules, els òxids de nitrogen i l’ozó troposfèric. D’aquests tres contaminants, Rubí només va superar una vegada els nivells de seguretat i va ser el 4 d’agost, quan l’ozó troposfèric va superar en 60 µg/m3 els valors límit de la Unió Europea. Pel que fa a les partícules, ni en el punt registrat a l’Escardívol ni al parc de Ca n’Oriol s’han superat els llindars, tot i que únicament té en compte PM10.

Tot i que les dades són bones, l’Ajuntament de Rubí vol seguir avançant per reduir encara més les emissions contaminants. Segons ha explicat Medrano, durant aquest mandat s’impulsarà una zona 30 al centre de la ciutat, s’augmentaran les freqüències de transport públic, se substituirà el parc motor del consistori per vehicles més sostenibles i es fomentarà la fiscalitat verda per rebaixar l’emissió de gasos contaminants, a més d’impulsar la mobilitat a peu i en bicicleta.

Les mesures que impulsa l’administració local són necessàries, però, d’efecte global reduït. Per a Medrano, és “l’activitat econòmica la que més contamina i això requereix lleis supramunicipals”. Per això també es treballa des d’àmbits superiors al municipal: “A escala comarcal, s’està desenvolupant un Pla de Qualitat de l’Aire i una de les línies que es plantegen per incidir en què les empreses redueixin les seves emissions és a través de la contractació pública”.

L’altre gran generador de contaminació és la mobilitat del vehicle privat. Convèncer la gent perquè aparqui el cotxe i es mogui en transport públic no és fàcil i hi ha molts factors que ho condicionen. “Perquè la gent canviï els hàbits cal que sigui fàcil: hi ha qüestions d’accessibilitat, de l’estat de la ciutat que tenim, la gent ha d’anar còmode pel carrer i cal millorar les opcions del transport públic. En el proper contracte del bus volem un increment de freqüències i horaris”, assenyala el regidor.

Com afecta Rubí la ZBE?
També cal tenir en compte com afecten Rubí les mesures que han pres les autoritats per contrarestar la contaminació als voltants de Barcelona. Des de l’1 de gener, els vehicles que més contaminen no poden entrar de dilluns a divendres a la Zona de Baixes Emissions –que engloba l’àrea situada dins les rondes–. Es tracta dels dièsels matriculats abans del 2000, els vehicles de benzina anteriors al 2000, les motocicletes matriculades abans del 2003 i les furgonetes d’abans del 1994.

Les dades sobre l’antiguitat dels vehicles a Rubí no són prou exactes per a saber quin nombre total de vehicles pot resultar afectat, però s’estima que prop d’un 10% dels cotxes es veuen afectats per la prohibició: “Això tindrà afectacions indirectes a la ciutat, esperem que bones, perquè la gent utilitzi transport públic, però calen infraestructures adequades, és a dir, invertir una mica menys en autopistes i una mica més en tramvies”.

L’Ajuntament farà mesuratges per detectar punts negres a la ciutat
Tot i que les dades sobre contaminació de l’aire de Rubí no són preocupants, l’Ajuntament iniciarà una campanya de mesuratges en diferents punts de la ciutat per detectar punts negres, és a dir, zones que puguin registrar nivells de contaminació elevats.

Dins d’aquesta campanya, es faran mesuraments a les escoles, ja que, segons els estudis científics, la població infantil presenta més riscos davant la contaminació de l’aire que els adults: “És prioritari per la salut, ara no ens preocupa amb aquest nivell, però en els compromisos de reducció de gasos d’agent hivernacle hem de ser un agent més i per això cal liderar-ho”, apunta el regidor de Medi Ambient.

Aquestes mesures formaran part d’un Pla de Qualitat de l’Aire que el govern local vol desenvolupar i que comptarà amb un tècnic que monitorarà l’aire de la ciutat.
L’objectiu de la campanya és trobar punts que puguin patir nivells de contaminació elevats. / Arxiu
Principals contaminants i afectacions a la salut
- PM (Partícules en suspensió). Es classifiquen en funció del diàmetre. A Rubí es detecten les PM10 a l’Escardívol i al parc de Ca n’Oriol, però no les PM2,5, les més petites, de les quals no hi ha dades. Provoquen afeccions respiratòries i cardiovasculars, a més de càncer de pulmó. Pot afectar el desenvolupament pulmonar dels infants.

- NOx (Òxids de nitrogen). Els més importants són l’òxid nítric (NO) i el diòxid de nitrogen (NO2). Aquest darrer s’analitza al parc de Ca n’Oriol. Amb llum ultraviolada és responsable de gran part de l’ozó troposfèric, un altre contaminant. És un gas tòxic que causa inflamació a les vies respiratòries.

- Ozó troposfèric. Es forma a partir de reaccions químiques entre òxids de nitrogen, compostos orgànics volàtils i radiació solar. Els mesuratges es fan al parc de Ca n’Oriol. Pot provocar dificultats respiratòries i inflamació, agreujament de l’asma, i increment de mortalitat diària. La incidència es produeix entre el maig i el setembre. A Rubí es va superar el nivell màxim un cop el 2019.

- Diòxid de sofre. Prové de la combustió de combustibles que contenen sofre. El mesurament es fa al parc de Ca n’Oriol. Pot afectar el sistema respiratori i ocular.

- Monòxid de Carboni. S’emet per combustions de gas, carbó, gasoil o biomassa i per formació química d’altres contaminants. S’analitza al parc de Ca n’Oriol. Redueix el transport d’oxigen a la sang i afecta persones amb malalties del cor. A nivells elevats, pot provocar la mort.
LES NOTÍCIES MÉS LLEGIDES
Rubí registra 7 nous casos positius de coronavirus en l’última setmana
Forçats a marxar
Lleuger descens del preu del lloguer a Rubí
L’AV de la Zona Mercat lliurarà aquest mes els premis Gent del Barri, Gent de Rubí
Una persona amb Covid-19 va assistir a classes de zumba i cycling del Duet Sports
Inspecció de Treball inspecciona les obres del carrer Lourdes per possibles irregularitats