Es recullen quatre contenidors de residus d’agulles d’origen domèstic en els darrers 9 mesos
Actualitat | 13 de febrer de 2020

REDACCIÓ
Des que la deixalleria municipal de Cova Solera i les deixalleries mòbils de la ciutat van incorporar el servei de recollida d’agulles mèdiques i punxants de procedència domèstica, l’abril de 2019, s’han recuperat quatre contenidors de 60 litres cadascun plens d’aquest tipus de residus.

A principis de l’any passat, l’Agència de Residus de Catalunya va determinar que les xeringues d’ús domèstic s’havien de recollir a través dels sistemes municipals de deixalleria i tractar-se com a Residus Especials en Petites Quantitats.

Aquest tipus de material ─agulles, llancetes i punxants─ s’utilitza en diferents tractaments mèdics domiciliaris, siguin puntuals o de llarga durada, com la diabetis, i acaba convertint-se en un residu habitual.

Fins ara, aquests objectes es recollien als Centres d’Atenció Primària o bé a diverses farmàcies. Per assegurar-ne una bona separació i reciclatge, des de l’any passat cal portar-los a la deixalleria.

Els Residus Especials en Petites Quantitats són residus o restes de productes que, tot i que es troben a les cases en petites quantitats, són molt perillosos pel medi ambient. A banda de les xeringues, en aquesta categoria també s’hi inclouen àcids, dissolvents, filtres d’oli, olis lubricants, olis vegetals contaminants, aerosols i cintes de vídeo, entre altres.

Com s’han de manipular les agulles mèdiques i punxants?
Després de fer la punció, cal protegir les agulles, xeringues, llancetes i altres elements punxants amb el seu tap o caputxó, si en tenen.

Les persones que utilitzen aquest tipus de material a casa han de dipositar els objectes punxants, a ser possible encapsulats, en un recipient rígid i estanc de plàstic per poder guardar-les al domicili i evitar punxades accidentals. Es poden deixar, per exemple, dins d’ampolles petites d’aigua buides, de refresc, de detergent, etc.

Un cop ple, aquest recipient s’ha de portar a la deixalleria i dipositar-lo dins d’un contenidor específic homologat per a la recollida de residus sanitaris. I és que, tenint en compte el risc que comporten per la salut, aquests residus requereixen una recollida diferenciada per garantir una bona gestió d’aquests.
El material punxant utilitzat en tractaments domiciliaris, com ara els del control de la diabetis, s’ha de portara a la deixalleria. / Ajuntament
LES NOTÍCIES MÉS LLEGIDES
Desaparegut un rubinenc des del 4 de maig
Rubí supera els 2.000 casos de contagis de coronavirus
Rubí entra a la fase 1: quines activitats estan permeses?
Rubí passa aquest dilluns a la fase 0,5 del desconfinament
Un grup de joves impulsa una iniciativa solidària per ajudar els immigrants rubinencs que s’han quedat sense recursos
El comerç local i els restaurants reprenen l'activitat a baix ritme i amb moltes dificultats