Es recullen quatre contenidors de residus d’agulles d’origen domèstic en els darrers 9 mesos
Actualitat | 13 de febrer de 2020

REDACCIÓ
Des que la deixalleria municipal de Cova Solera i les deixalleries mòbils de la ciutat van incorporar el servei de recollida d’agulles mèdiques i punxants de procedència domèstica, l’abril de 2019, s’han recuperat quatre contenidors de 60 litres cadascun plens d’aquest tipus de residus.

A principis de l’any passat, l’Agència de Residus de Catalunya va determinar que les xeringues d’ús domèstic s’havien de recollir a través dels sistemes municipals de deixalleria i tractar-se com a Residus Especials en Petites Quantitats.

Aquest tipus de material ─agulles, llancetes i punxants─ s’utilitza en diferents tractaments mèdics domiciliaris, siguin puntuals o de llarga durada, com la diabetis, i acaba convertint-se en un residu habitual.

Fins ara, aquests objectes es recollien als Centres d’Atenció Primària o bé a diverses farmàcies. Per assegurar-ne una bona separació i reciclatge, des de l’any passat cal portar-los a la deixalleria.

Els Residus Especials en Petites Quantitats són residus o restes de productes que, tot i que es troben a les cases en petites quantitats, són molt perillosos pel medi ambient. A banda de les xeringues, en aquesta categoria també s’hi inclouen àcids, dissolvents, filtres d’oli, olis lubricants, olis vegetals contaminants, aerosols i cintes de vídeo, entre altres.

Com s’han de manipular les agulles mèdiques i punxants?
Després de fer la punció, cal protegir les agulles, xeringues, llancetes i altres elements punxants amb el seu tap o caputxó, si en tenen.

Les persones que utilitzen aquest tipus de material a casa han de dipositar els objectes punxants, a ser possible encapsulats, en un recipient rígid i estanc de plàstic per poder guardar-les al domicili i evitar punxades accidentals. Es poden deixar, per exemple, dins d’ampolles petites d’aigua buides, de refresc, de detergent, etc.

Un cop ple, aquest recipient s’ha de portar a la deixalleria i dipositar-lo dins d’un contenidor específic homologat per a la recollida de residus sanitaris. I és que, tenint en compte el risc que comporten per la salut, aquests residus requereixen una recollida diferenciada per garantir una bona gestió d’aquests.
El material punxant utilitzat en tractaments domiciliaris, com ara els del control de la diabetis, s’ha de portara a la deixalleria. / Ajuntament
LES NOTÍCIES MÉS LLEGIDES
Confinat un grup de 3r de Primària i un de 1r d’ESO de l’Escola Ribas
Es detecten una seixantena de positius per coronavirus durant el cribratge massiu
Rubí té 235 pisos de grans tenidors que fa més de dos anys que estan buits
Un grup de l’Escola 25 de Setembre no ha pogut començar el curs pel positiu d’un alumne
Confinen un segon grup de l’Escola 25 de Setembre
Rubí tallarà l’avinguda de l’Estatut diumenge per celebrar la Setmana de la mobilitat sostenible