A Rubí, escola pública i de qualitat (I)
“L’educació pública de Rubí és l’educació de tots i totes, i des de les administracions (totes les administracions) hem de fer inversions en la seva millora”
OPINIÓ | 6 de març de 2020

VÍCTOR GARCÍA CORREAS, regidor d’ocupabilitat, educació i infància i escoles artístiques
“Quan els vostres fills i filles comencen la secundària, teniu molts dubtes. El principal neguit, que és a quin centre l’hauria de matricular, el podeu treure: qualsevol elecció serà la millor elecció.”

Així comencen les xerrades als col·legis les directores i directors de secundària. I aquest és l’objectiu de l’educació pública a Rubí, que tots els centres públics, de 0-3 a escoles artístiques, siguin excel·lents.

Les nostres escoles i instituts són centres al capdavant de la innovació i la qualitat pedagògica. Són centres de referència del Vallès Occidental i de tot Catalunya, presents a les nombroses xarxes educatives del territori; moltes vegades com a ponents i exemple de bones pràctiques: Aliances Magnet, Educació 360, Filoescola, i un llarg etcètera.

Però potser el valor més gran de les escoles de Rubí el trobem en una altra tasca més complexa, però més necessària que cap altra qüestió curricular: assegurar l’equitat educativa, garantir que ningú (alumnat i famílies) es quedi enrere. Això, gairebé sempre, lluitant contra els elements. Direccions i professorat vetllen per trobar resposta a la diversitat del nostre alumnat, que és la imatge de la diversitat de la nostra ciutat, i que és la nostra fortalesa com a ciutat acollidora. L’educació pública de Rubí és l’educació de tots i totes, i des de les administracions (totes les administracions) hem de fer inversions en la seva millora.

Tenim al davant reptes i noves realitats que necessiten respostes urgents: que l’educació vagi més enllà de l’horari lectiu, i per tant el dret de tots els infants a un lleure educatiu de qualitat; una orientació que ajudi a joves i famílies a escollir un camí acadèmic, que no és més (ni menys!) que un camí de vida en formació contínua; millorar les transicions escolars; la creació de vocacions industrials, molt especialment entre les noies, que sistemàticament deixen d’optar per a la formació en famílies industrials i tècniques, la millora de l’accés a l’etapa 0-3, tan important en el desenvolupament de l’infant...

Així, com a la majoria del territori, la nostra escola pública té problemàtiques greus, moltes endèmiques, i que només es podran solucionar amb el treball conjunt de tots els agents: centres escolars, comunitats educatives, AFA, Ajuntament, Generalitat haurem de prendre decisions plegats i posar al centre la qualitat de l’educació dels nostres nens i nenes.
LES NOTÍCIES MÉS LLEGIDES
Rubí registra 7 nous casos positius de coronavirus en l’última setmana
Forçats a marxar
Lleuger descens del preu del lloguer a Rubí
L’AV de la Zona Mercat lliurarà aquest mes els premis Gent del Barri, Gent de Rubí
Una persona amb Covid-19 va assistir a classes de zumba i cycling del Duet Sports
Inspecció de Treball inspecciona les obres del carrer Lourdes per possibles irregularitats