La taxa de contagis de coronavirus a Rubí està per sota de la majoria de ciutats de la comarca