Plataforma única carrer Sant Sebastià

26 de julio de 2022
c. Sant Pere

S’aprova el projecte de pacificació dels carrers Sant Pere i Sant Sebastià

El projecte que preveu la pacificació dels carrers Sant Pere i Sant Sebastià ha estat aprovat de forma inicial en el Ple d’aquest mes de juliol. La iniciativa vol convertir tots dos carrers en via de plataforma única.