S’obre el període per demanar ajudes per a la millora del comerç local
Economia | 17 d'octubre de 2019

REDACCIÓ
L’Ajuntament ha obert el període per sol·licitar les subvencions per a la millora del comerç local. Mitjançant aquesta convocatòria, el consistori subvenciona la meitat del cost de l’actuació fins a un màxim de 1.000 euros amb l’objectiu de millorar la competitivitat del comerç urbà de la ciutat i adaptar-se a les tendències actuals del mercat.

Els comerços poden optar a una sola de les cinc línies d’ajudes que es contemplen: renovació exterior, incloses modificacions de la façana comercial, retolacions, senyalitzacions exteriors a la façana, aparadors i substitució de tancaments exteriors opacs; renovació interior, com ara modificacions de la retolació o senyalització interior, del taulell, de la zona d’atenció al client i de la zona d’exposició dels productes; introducció de noves tecnologies; difusió comercial, entesa com l’edició de material divulgatiu sobre l’establiment i l’activitat empresarial que s’hi desenvolupa; i supressió de barreres arquitectòniques.

Els establiments han d’estar ubicats en planta baixa i dins la trama consolidada de Rubí, actius en el moment de presentar la sol·licitud i han de respondre a alguna de les tipologies contemplades en la relació d’epígrafs de la convocatòria.

Si l’actuació per a la qual s’ha demanat la subvenció ja s’ha realitzat en el moment de presentar la sol·licitud, el seu cost serà l’acreditat. Si encara està pendent de realitzar-se, es prendrà com a referència el cost pressupostat. En aquest cas, el termini màxim de justificació serà el 31 de gener de 2020 i les actuacions s’hauran d’acreditar mitjançant factures i justificants de pagament.

Els impresos de sol·licitud es poden demanar al Servei de Comerç o descarregar-los de l’apartat de tràmits de la seu electrònica de l’Ajuntament de Rubí. Juntament amb la resta de la documentació requerida, cal lliurar la sol·licitud a la Finestreta Única Empresarial a la Masia de Can Serra o a qualsevol de les Oficines d’Atenció a la Ciutadania. El termini de presentació de les sol·licituds acaba el 7 de novembre. El consistori té previst un pressupost total de 20.000 euros per a aquestes subvencions.
Els comerciants podran demanar ajuts per millorar els seus comerços. / Ajuntament-Arxiu
LES NOTÍCIES MÉS LLEGIDES
Desaparegut un rubinenc des del 4 de maig
Rubí supera els 2.000 casos de contagis de coronavirus
Rubí passa aquest dilluns a la fase 0,5 del desconfinament
El comerç local i els restaurants reprenen l'activitat a baix ritme i amb moltes dificultats
Un grup de joves impulsa una iniciativa solidària per ajudar els immigrants rubinencs que s’han quedat sense recursos
Sí a l’escola pública