Cau una part de la vidriera de l’aparcament de Salvador Allende