Economia

19 de març de 2013

Bonificacions a la taxa d’escombraries per a les famílies monoparentals

L’Ajuntament ha obert el termini per tal que les famílies monoparentals presentin la reducció per a la Taxa per recollida, tractament i eliminació d’escombraries i […]