El 2n Congrés nacional Rubí Brilla tindrà lloc el proper 13 de novembre