El CAP Mútua, reconegut per un bon funcionament i per millores en la qualitat assistèncial