Emotiu 50è aniversari de l’Schola, que reivindica el català a les aules