Històries i música amb l’editorial Nórdica a l’espai Lectors al tren!