ICV considera que el consistori fa una mala execució del Pla de Boscos