La col·lecció de contes del Museu Vallhonrat s’amplia amb una nova publicació