Les marquesines del bus inutilitzables per l’illa de vianants es traslladaran