Les pantalles acústiques a Can Vallhonrat, més a prop