Més d’una trentena d’infants interpretaran Els Dimoniets