Nodrida representació de la Rubinenca al Campionat Escolar a Sabadell