Nova oportunitat per gaudir de les ‘Natures imaginàries’ de l’artista Miquel Mas