Rubí és la ciutat del Vallès Occidental amb els salaris més baixos, un 13% menys que la mitjana comarcal