Rubí s’ha equipat amb dues estacions meteorològiques