Rubí s’ofereix com a territori d’acollida per als refugiats de conflictes armats al Mediterrani