S’obre el període per demanar ajudes per a la millora del comerç local

El Palamós mostra el seu poder a Can Rosés i s’imposa al Rubí
11 de octubre de 2019
Imagen noticia
Ofrena floral a la verge per les Festes del Pilar
15 de octubre de 2019

S’obre el període per demanar ajudes per a la millora del comerç local

Imagen noticia

L\’Ajuntament ha obert el període per sol·licitar les subvencions per a la millora del comerç local. Mitjançant aquesta convocatòria, el consistori subvenciona la meitat del cost de l\’actuació fins a un màxim de 1.000 euros amb l\’objectiu de millorar la competitivitat del comerç urbà de la ciutat i adaptar-se a les tendències actuals del mercat.

Els comerços poden optar a una sola de les cinc línies d\’ajudes que es contemplen: renovació exterior, incloses modificacions de la façana comercial, retolacions, senyalitzacions exteriors a la façana, aparadors i substitució de tancaments exteriors opacs; renovació interior, com ara modificacions de la retolació o senyalització interior, del taulell, de la zona d\’atenció al client i de la zona d\’exposició dels productes; introducció de noves tecnologies; difusió comercial, entesa com l\’edició de material divulgatiu sobre l\’establiment i l\’activitat empresarial que s\’hi desenvolupa; i supressió de barreres arquitectòniques.

Els establiments han d\’estar ubicats en planta baixa i dins la trama consolidada de Rubí, actius en el moment de presentar la sol·licitud i han de respondre a alguna de les tipologies contemplades en la relació d\’epígrafs de la convocatòria.

Si l\’actuació per a la qual s\’ha demanat la subvenció ja s\’ha realitzat en el moment de presentar la sol·licitud, el seu cost serà l\’acreditat. Si encara està pendent de realitzar-se, es prendrà com a referència el cost pressupostat. En aquest cas, el termini màxim de justificació serà el 31 de gener de 2020 i les actuacions s\’hauran d\’acreditar mitjançant factures i justificants de pagament.

Els impresos de sol·licitud es poden demanar al Servei de Comerç o descarregar-los de l\’apartat de tràmits de la seu electrònica de l’Ajuntament de Rubí. Juntament amb la resta de la documentació requerida, cal lliurar la sol·licitud a la Finestreta Única Empresarial a la Masia de Can Serra o a qualsevol de les Oficines d\’Atenció a la Ciutadania. El termini de presentació de les sol·licituds acaba el 7 de novembre. El consistori té previst un pressupost total de 20.000 euros per a aquestes subvencions.