control

1 de julio de 2021
gats

Rubí aborda la problemàtica de les colònies de gats i els animals perduts i abandonats

La segona trobada de la Taula de Benestar Animal, reunida la setmana passada, va servir per posar en comú la diagnosi del futur Pla de Benestar Animal i per definir els objectius i les primeres actuacions generals que cal incloure en aquest pla.