Rubí aborda la problemàtica de les colònies de gats i els animals perduts i abandonats