hospital Rubí

15 de julio de 2022

Cal tenir un hospital o una atenció sanitària millor?

l: a la comarca, amb 937 mil habitants a 1 de gener de 2021, tres grans hospitals de referència són suficients per a una atenció digna i eficient? Caldria recuperar el compromís de fa 17 anys del segon Govern tripartit de construir dos nous hospitals a Rubí i Cerdanyola?