Esdeveniments de setembre 2023

13 de juliol de 2022
extractiva

L’Ajuntament obre a consulta pública prèvia la regulació dels usos extractius i dels d’abocadors

El consistori rubinenc treballa en la redacció d’un Pla especial urbanístic per tal de regular la implantació dels usos extractius i dels d’abocadors. Amb l’objectiu d’involucrar la ciutadania en l’elaboració d’aquest document, s’ha obert una consulta pública prèvia a l’elaboració del pla a través de la plataforma Participa Rubí. Fins al 26 de juliol es poden fer les aportacions que es considerin oportunes.