L’Ajuntament obre a consulta pública prèvia la regulació dels usos extractius i dels d’abocadors