13 persones s’incorporen a l’Ajuntament a través de Plans d’Ocupació