38 rubinencs aturats majors de 45 anys són contractats per l’administració local