400 signatures per condicionar un parc de la zona nord-est