650 rubinencs han demanat ajuts per pagar el lloguer durant aquest any