8 rubinencs posen cara a la nova campanya de comerç