800 alumnes prevenen el consum de drogues amb diverses activitats