Actuacions al pont del carrer Cadmo per intentar que sigui “un passadís d’accés al Museu Municipal Castell”