AlanMón commemora a Rubí el Dia Mundial contra l’Assetjament Escolar