Albert Vidal mostra els seus paisatges al Centre Tècnic