Alumnes de l’Escola Municipal de Música i de 8 Temps participen a Clichy d’un projecte escènic