Alumnes de l’escola Teresa Altet treballen l’expressió escrita i oral rodant una pel·lícula