‘Amb la festa al cap’, de Cristóbal Domínguez Aguiló, serà la imatge de la Festa Major