Anna M. Villalonga i Margarida Aritzeta presenten les seves obres ‘del delicte’