Aprovada per Junta de Portaveus una moció per instal·lar una xarxa de desfibril·ladors