Aprovat el Pla especial d’extractives, que frenarà un any més l’obertura de l’abocador de Can Balasc