ASAV tornarà a organitzar un casal d’estiu amb menjador durant l’agost