Assemblea de Convergència Democràtica per retre comptes