Audició de sardanes en el marc de les festes de Can Vallhonrat