Augment important de les visites a urgències als CAP de Rubí per l’epidèmia del virus de la grip